Nasz zespół

Pracownicy Biura Rachunkowego doradzają w zakresie:
 • przygotowania wniosków i dokumentów niezbędnych do zarejestrowania firmy w EDG, KRS, GUS, US, ZUS,
 • doboru formy prowadzenia działalności,
 • wyboru formy opodatkowania i przeprowadzenia analizy podatkowej,
 • występujemy jako pełnomocnicy i wykonujemy w imieniu klienta wszystkie w/w formalności,
 • opracowujemy plany finansowe planowanej działalności,
 • prowadzimy księgowość i obsługę kadrową. 
Wśród wielu osób mających pomysł i kapitał do rozpoczęcia działalności gospodarczej długo zwleka z jej rozpoczęciem. Jedną z przyczyn jest zbyt rozwinięta biurokracja, która nie zawsze jest przyjazna przedsiębiorcom. Dodatkową przyczyną jest brak konkretnej wiedzy na temat form prowadzenia działalności, na temat przepisów podatkowych i ZUS, obawa przed skomplikowanymi rozliczeniami księgowymi, brak czasu na załatwianie wszystkich formalności.

Wiele osób w początkowej fazie polega na informacjach zaciągniętych od swoich znajomych, uruchamiając działalność, a później okazuje się, że można było skorzystać z lepszych rozwiązań, np. skorzystać z korzyści podatkowych lub ZUS – owskich, a także skorzystać z form dofinansowania działalności.

Jak zacząć?

Obecnie każdy przedsiębiorca ma do wyboru różne formy prowadzenia działalności:

 • działalność gospodarcza osoby fizycznej,
 • można skorzystać z formy umowy spółki cywilnej,
 • można skorzystać z form przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych i założyć spółkę osobową lub kapitałową, w zależności od rozmiarów planowanej działalności i potrzeb wspólników,
 • można również w razie potrzeby zmienić formę prawną prowadzonej działalności, 

W zależności od wyboru formy prawnej, przedsiębiorca ma możliwość skorzystania z szerszego lub też bardzo wąskiego wyboru formy opodatkowania podatkiem dochodowym:

 • ryczałtu ewidencjonowanego,
 • podatku liniowego,
 • karty podatkowej,
 • opodatkowanie na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej. 

Przeprowadzając odpowiednią analizę podatkowo-finansową, można sterować obciążeniami podatkowymi poprzez odpowiedni wybór formy wyboru opodatkowania oraz form wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.

Taką szeroką pomoc i wsparcie oferuje Biuro Rachunkowe 4ACCOUNTING BISKUP.

W naszej firmie nie tylko udzielamy porad w zakresie tworzenia przedsiębiorstw, ale także przeprowadzamy cały skomplikowany proces rejestracji, starannie pilnujemy, żeby dokumenty zostały prawidłowo wypełnione i złożone w komplecie, w odpowiednim terminie i w stosownej instytucji.