Doradztwo gospodarcze

 • Wycena przedsiębiorstw
 • Doradztwo w zakresie przejęć podmiotów gospodarczych (fuzje, łączenia, podziały)
 • Wspomaganie w zakresie pozyskania inwestorów
 • Organizacja sprzedaży przedsiębiorstwa, magazynu i produkcji
 • Przygotowanie wewnętrznej dokumentacji Jednostki (instrukcje, regulaminy, procedury)
 • Due diligence finansowe i podatkowe
 • Doradztwo transakcyjne
 • Restrukturyzacje
 • Prowadzenie procesów likwidacji podmiotów gospodarczych
 • Audyt wewnętrzny w zakresie systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz stosowanych praktyk corporate governance
 • Modelowanie finansowe (biznesplany, studia wykonalności przedsięwzięć, controlling)

Zapraszamy do kontaktu